Hebt u een vraag

Mail ons via onderstaand formulier

  Naam: *

  E-mailadres: *

  Uw vraag: *


  Privacyverklaring

  Advocatenkantoor Hielkema, gevestigd aan de Traan 6 te Leek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  Traan 6
  Leek 0594 587 222

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Advocatenkantoor Hielkema verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  – Voor- en achternaam
  – Geslacht
  – Geboortedatum
  – Geboorteplaats
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  – Locatiegegevens
  – Gegevens over uw activiteiten op onze website
  – Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  – Internetbrowser en apparaat type
  – Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Advocatenkantoor Hielkema verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
  – strafrechtelijk verleden
  – kredietwaardigheidscheck

  Bij Advocatenkantoor Hielkema is het mogelijk om achteraf te betalen voor de diensten die u afneemt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

  – gegevens van personen jonger dan 16 jaar

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via johan@hielkema.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  – burgerservicenummer (BSN)

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Advocatenkantoor Hielkema verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het afhandelen van uw betaling
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – Om goederen en diensten bij u af te leveren
  – Advocatenkantoor Hielkema analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  – Advocatenkantoor Hielkema verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Advocatenkantoor Hielkema neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Advocatenkantoor Hielkema) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Advocatenkantoor Hielkema bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Advocatenkantoor Hielkema deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Advocatenkantoor Hielkema blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Advocatenkantoor Hielkema uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

  Reclamebureau RAM
  Leek
  Hostingpartner, beheerder website

  Google Analytics
  Gegevens: analyseren van websitebezoekers

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Advocatenkantoor Hielkema gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden.

  Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie kunt u vinden in ons cookiebeleid.

  Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

  Cookie: Google Analytics
  Naam: _ga, _gid, _gtag (anoniem)
  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
  Bewaartermijn: 2 jaar

  Google Recaptcha en Google Maps
  Deze cookies van Google kunnen geplaatst worden wanneer je gebruik maakt van deze diensten van Google die op verschillende pagina op onze site voorkomen. Het betreft de cookies: SID, APISID, HSID, SAPISID, SSID, NID, PREF, ULS.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Hielkema en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar johan@hielkema.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Advocatenkantoor Hielkema wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Advocatenkantoor Hielkema neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via johan@hielkema.nl

  Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid

  Beste relatie,

  Na bijna 40 jaar ga ik per 1 januari 2023 de praktijk neerleggen.
  Ik doe dit met gemengde gevoelens, maar het wordt tijd voor een nieuwe fase in mijn leven.
  Een ieder wil ik graag bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.
  Wellicht treffen we elkaar nog eens in de toekomst.
  Bij vragen kunt u mij benaderen via de bij u bekende gegevens.

  Met vriendelijke groeten,
  Johan Hielkema