info heading

info content

Rechtsgebieden

De algemene rechtspraktijk

Daarvan bewerkt mr. Johan Hielkema het Burgerlijk recht dat onderwerpen kent als
geschillen met de huurbaas
– het burenrecht
– het arbeidsrecht
– het algemene contractenrecht
–  geschillen met een aannemer
– problemen aangaande  de koop of verkoop van een huis of een bedrijfspand etc.

Ondernemingsrecht

– Bestuurdersaansprakelijkheid en geschillen tussen bestuurders onderling alsmede aandeelhoudersgeschillen
– Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen is een van de actuele thema’s in het ondernemingsrecht. Er is nieuwe jurisprudentie en wetgeving waardoor er veel aandacht is voor dit onderwerp.

Het kan dan gaan om persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders zowel binnen als buiten faillissement van de vennootschap wegens onbehoorlijk bestuur of onrechtmatig handelen, zoals lichtvaardig contracteren of selectieve betalingen verrichten in het zicht van een faillissement. Of de belastingdienst legt een claim bij de bestuurders neer.

Eventueel komen ook de commissarissen in beeld voor aansprakelijkheid.

Mr. Johan Hielkema heeft in zijn 30-jarige praktijk als faillissementscurator meerdere bestuurders en commissarissen aansprakelijk gesteld en veroordeeld gekregen. Ook heeft hij in andere zaken bestuurders en commissarissen ter verdediging hiertegen bijgestaan.

Ook heeft hij in zijn ruime faillissementspraktijk ervaring opgedaan met wat een bestuurder nog wel mag doen in dit kader en wat niet. Mr. Hielkema is jarenlang lid geweest van de specialisatievereniging Insolad (Insolventieadvocaten).

Ook inzake geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders treedt mr. Hielkema op.

Arbeidsrecht

Dat gaat om conflicten tussen werkgevers en werknemers. Ook daarin staat mr. Hielkema zowel werkgevers als werknemers bij. Mr. Hielkema is vele jaren lang lid geweest van de landelijke specialisatie Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de vereniging arbeidsrecht advocaten Noord-Nederland, de VAAN.

Mr. Hielkema heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– de algemene rechtspraktijk
– ondernemingsrecht: bestuurdersaansprakelijkheid
– arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is mr. Hielkema verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. Johan Hielkema doet geen strafrecht en geen familierecht.

info heading

info content

Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid

Beste relatie,

Na bijna 40 jaar ga ik per 1 januari 2023 de praktijk neerleggen.
Ik doe dit met gemengde gevoelens, maar het wordt tijd voor een nieuwe fase in mijn leven.
Een ieder wil ik graag bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.
Wellicht treffen we elkaar nog eens in de toekomst.
Bij vragen kunt u mij benaderen via de bij u bekende gegevens.

Met vriendelijke groeten,
Johan Hielkema