info heading

info content

Rechtsgebieden

Insolventierecht

Insolventierecht behandelt problemen op het gebied van faillissementen en uitstel van betaling.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht betreft zaken waar ondernemingen mee te maken krijgen.

Contractenrecht

Hieronder vallen problemen met leveranciers of afnemers van bestelde producten, incasso’s van geldvorderingen en het opstellen van algemene voorwaarden. Met goede algemene voorwaarden kunt u meestal meer van een tegenpartij vorderen.

Bouwrecht

Het bouwrecht geeft oplossingen die alles te maken hebben met bouwen. Zowel voor aannemer als voor opdrachtgever. Mr. Hielkema heeft veel ervaring met bouwrecht en arbitrageprocedures.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht geeft oplossingen voor alle problemen die te maken hebben met werk zowel voor de werkgever als de werknemer. Hieronder vallen zaken als ontslagrecht, ontbinding arbeidsovereenkomsten via de kantonrechter, reorganisaties of het opstellen van een sociaal plan.

Huurrecht

Huurrecht geeft oplossingen m.b.t. problemen van huurovereenkomsten. Beoordeling/opstellen huurcontracten woonruimte en bedrijfsruimte. In deze tijd kan het vaak goed uit huurprijswijziging bij de rechter te vragen als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan.

info heading

info content

Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid